Leasing

Nowy  samochód do Twojej firmy ? Może chcesz unowocześnić swój park technologiczny o  nowe maszyny?  Leasing będzie dla Ciebie trafionym rozwiązaniem.  Leasing to przede wszystkim nowoczesny sposób na finansowanie inwestycji. Sposób ten nie wymaga zaangażowania dużych nakładów finansowych,  jest to umowa cywilno-prawna na mocy której „Finansujący” będący właścicielem środka trwałego przekazuje środek ten w użytkowanie „Korzystającemu” w zamian za z góry określone opłaty (raty leasingowe). Leasing umożliwia pozyskanie dóbr inwestycyjnych nie poprzez zakup, lecz na zasadzie odpłatnego użytkowania z możliwością wykupu.

Zalety Leasingu

Leasing w Aurum Finanse

Za leasingiem przemawiają silne argumenty, gdyż to nie tylko czysty zysk podatkowy – jak wiadomo opłata początkowa, a także wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu. Należy zwrócić uwagę również na to, że urządzenia leasingowane nie muszą być amortyzowane dłużej niż wynosi czas ich efektywnego wykorzystania. Leasing to również małe obciążenia finansowe – gdy korzystamy z środków obcych, które uzyskamy z leasingu zauważymy zwiększenie płynności środków finansowych naszego przedsiębiorstwa.